Qui som?

L’associació

Associació sense ànim de lucre, neix l’any 1981 amb la missió d’atendre les necessitats dels seus usuaris amb discapacitat i les seves famílies de la comarca de Sóller i altres indrets de les Illes Balears per la millora de la seva qualitat de vida.

Membre fundador de la UNAC (Unió de centres i federacions d’assistència a persones amb discapacitat de Balears)

Declarada d’Utilitat Pública l’any 2005.

Organització certificada des de 2007 per AENOR segons la norma UNE-EN ISO 9001:2008 de qualitat en la gestió.

L’Associació de Cultura Popular, Can Dulce atorga Reconeixement de Mèrits 2007.

L’associació ha estat inclosa en el Catàleg d’Empreses Excel·lents de les Illes Balears 2010-2011, editat per l’Institut d’Innovació Empresarial  depenent de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia del Govern  de les Illes Balears.

 quisom1MISSIÓ DE L’ASSOCIACIÓ

Atendre les necessitats dels nostres usuaris amb discapacitat i les seves famílies de la comarca de Sóller i altres indrets de les Illes Balears per la millora de la seva qualitat de vida.

VISIÓ DE L’ASSOCIACIÓ

Assolir el grau màxim de satisfacció de totes les necessitats i expectatives dels nostres usuaris després de l’etapa escolar, de les famílies, treballadors de l’associació i clients mitjançant la millora continuada i el compliment dels requisits legals vigents que l’afecten.

VALORS DE L’ASSOCIACIÓ

Totes les persones que formen l’Associació (usuaris, famílies, treballadors, clients, socis i junta directiva) han de tenir uns criteris ètics i d’actuació expressats a través d’aquests valors:

1)  les persones amb discapacitat tenen els mateixos drets legals que la resta de ciutadans.

2)  hem de garantir els principis d’igualtat d’oportunitats i no discriminació per a les persones amb discapacitat i les seves famílies.

3)  els nostres serveis i atenció han de cobrir les necessitats, en la mesura que estigui al nostre abast, fomentar l’autonomia personal i la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i les seves famílies.

4) oferir un tracte digne i respectuós cap a les persones, fomentant sempre l’autoestima.

5)  respecte i tolerància.

6)  lleialtat i confidencialitat.

7)  treballar amb eficiència i eficàcia per oferir uns serveis i productes de qualitat basat en la millora continuada

8)  participació activa i oberta a tots els àmbits, marcats per la independència política, transparència econòmica i solidària amb altres organitzacions.

9) desenvolupar una activitat sostenible i respectuosa amb el medi ambient.

 

POLÍTICA DE L’ASSOCIACIÓ

El principal objectiu i visió de ASANIDESO, és assolir el grau màxim satisfacció de totes les necessitats i expectatives de les parts interessades: usuaris dels Centre Ocupacional  i de la Vivenda Tutelada, treballadors del Centre Especial d’Ocupació; i les famílies de tots ells, treballadors de l’associació i clients; mitjançant la millora continuada i l’acompliment dels requisits legals vigents que l’afecten.

La Direcció de ASANIDESO té la responsabilitat d’assumir el compromís i lideratge en la millora continuada dels sistema de gestió de la Qualitat i vetllar per la determinació dels objectius. Posant a disposició de les parts interessades la present Política de Qualitat de ASANIDESO.

L’abast del Sistema de Gestió de Qualitat segons la norma internacional UNE-EN-ISO 9001:2015, abasta totes les activitats d’ASANIDESO referides:

 • Servei de Vivenda Tutelada
 • Centre Ocupacional
 • Centre Especial d’Ocupació (servei de neteja i jardineria)

Els treballadors de ASANIDESO garanteixen a través del desenvolupament de la seva feina mantenir el Sistema d’Assegurament de Qualitat, millorant dia a dia el servei donat a les parts interessades, proporcionant els bens i serveis adequats fins a assolir el grau de màxima satisfacció dels Objectius del Pla de Qualitat.

L’objectiu prioritari és la satisfacció de les necessitats i demandes de les parts interessades, clients interns o usuaris, sempre amb el major respecte i tracte digne, cap a ells i les seves famílies.

Envers les parts interessades, clients externs, realitzar les nostres tasques amb el màxim de Qualitat és l’objectiu prioritari; la qual cosa, garanteix la major eficàcia i efectivitat possible de la nostra Organització.

La bona gestió de la satisfacció de les parts interessades, és la millor garantia de la nostra raó de ser com a Organització.

L’equip de feina ha d’arribar a la solució dels problemes mitjançant un pla sistemàtic de feina en equip.

La Direcció ha de promoure una formació continuada i d’entrenament per a tots els empleats i usuaris, d’acord amb el Sistema de Qualitat.

S’ha de dur a terme una millora continuada dels serveis de Centre Ocupacional, Vivenda Tutelada i del Centre Especial de Treball. Adaptant-nos a la competitivitat del mercat que exigeix satisfer totes les necessitats de les parts interessades, els nostres clients tant interns com externs. Complint l’objectiu d’un determinat nivell de Qualitat, acceptant el repte d’assolir l’adaptació constant als canvis i evolució d’aspectes econòmics, socials i de producció.

Sóller, novembre de 2017.

 

 

SERVEIS QUE OFEREIX ASANIDESO

Centre Ocupacional

El Centre Ocupacional inicia el seu camí al 1982. Servei assistencial concertat amb l’administració, desenvolupa activitats ocupacionals i  d’inserció laboral per a persones amb discapacitat intel·lectual.

Les activitats estan adaptades a les capacitats dels usuaris:

 • Jardineria, neteja i manteniment d’horts, jardins i olivars.
 • Neteja d’interiors i exteriors d’edificis, trens i autocars.
 • Elaboració, etiquetatge i distribució de confitures.
 • Confecció i pintat de peces de ceràmica.

Paral·lelament es duen a terme:

 • Activitats de suport personal i social.
 • Formació per a la inserció laboral a l’empresa ordinària o al nostre Centre Especial d’Ocupació.

 

Centre Especial d’Ocupació

El Centre Especial d’Ocupació Estel Nou, autoritzat per la Conselleria de Treball el desembre de 1998, proporciona un lloc de feina estable  adaptat a les possibilitats de cada persona i amb el suport necessari per desenvolupar l’activitat laboral a les àrees de:

 • Jardineria, neteja i manteniment d’horts, jardins i olivars.
 • Neteja d’interiors i exteriors d’edificis, trens i autocars.
 • Elaboració, etiquetatge i distribució de confitures.
 • Confecció i pintura de ceràmica.

A més es treballa l’ajust personal i social per millorar la seva autonomia i qualitat de vida.

 

Vivenda Tutelada

Servei assistencial concertat amb l’administració. Inaugurada el 5 de  febrer de 2009, la Vivenda Tutelada Antònia Soler, té una capacitat màxima de 10 places i ofereix el seu servei els 365 dies de l’any.

Proporciona allotjament i suport personal i social a persones amb  discapacitat, es treballa l’adquisició d’habilitats adaptatives, seguiment personalitzat, cura de la salud i adaptació a l’entorn.

quisom2

Club d’Esports Adaptats

Creat l’any 2009 a partir de voluntaris de la Junta Directiva, monitors i usuaris de l’Associació.

Vol fomentar la pràctica continuada de l’activitat física i tots els hàbits personals i socials que implica la realització de l’esport.

Els esportistes estan federats a FEBED i participen a les activitats  d’aquesta federació i les d’AEDIM. adaptat.

quisom3