Sostenibilitat

ASANIDESO, CALCULA LA SEVA PETJADA DE CARBONI

Una de les principals causes del canvi climàtic és l’elevada emissió de gasos d’efecte hivernacle (GEI). En l’ actualitat totes les activitats que es realitzen requereixen d’ energia, la qual cosa implica un major consum de combustibles fòssils i major emissió dels gasos que incrementen l’ efecte hivernacle.

La petjada de carboni és un indicador que identifica les fonts d’emissions dels diferents gasos d’efecte hivernacle (GEH) en la nostra organització, i d’aquesta manera ens permet conèixer on es produeixen les majors emissions i establir un pla de reducció d’emissions més efectiu i implementar iniciatives d’estalvi.

A ASANIDESO hem calculat la petjada de carboni dels abasts 1 i 2, emissions directes i emissions derivades del consum d’energia elèctrica, i tenim el compromís de reduir un 30% les nostres emissions directes per al 2023, tot això amb les instal·lacions de plaques Fotovoltaiques a les nostres instal·lacions i la sensibilització de la nostra persona.  Cal destacar l’ energia elèctrica comprada en 100% renovable.

També vam treballar en la reducció de la nostra petjada de carboni indirecta amb la implementació d’una política de compra verda.

Trobi adjunt l’informe de petjada de carboni de l’any 2020, a més ens hem inscrit al Registre de Petjad a de Carboni de les Illes Balears i al Registre del Ministeri de Medi Ambient.

A més en línia amb la protecció mediambiental estem treballant per obtenir la Ecolabel del nostre servei de neteja.

CONSULTA EL DARRER INFORME DE LA NOSTRA PETJADA DE CARBONI

http://asanideso.com/wp-content/uploads/2022/07/informe-inventario-de-GEI-ISO-14064-1-ASANIDESO-2020vf.pdf