Sostenibilitat

ASANIDESO, CALCULA LA SEVA PETJADA DE CARBONI

Una de les principals causes del canvi climàtic és l’elevada emissió de gasos d‘efecte hivernacle (GEH). Actualment, tot el que es consumeix i totes les activitats que es realitzen, requereixen d’energia, el que implica un major consum de  combustibles fòssils i major emissió dels gasos que incrementen l’efecte hivernacle.

La petjada de carboni es un indicador que identifica les fonts d’emissions
del diferents gasos d’efecte hivernacle (GEH) en la nostra organització, i d’aquesta manera ens permet conèixer on es produeixen les majors emissions i establir un pla de reducció d’emissions més efectiu i implementar iniciatives d’estalvi.

A ASANIDESO hem calculat la petjada de carboni dels abastos 1 i 2, podeu consultar els informes i resultats del càlcul al següent apartat.

Durant aquest 2021, volem realitzar formació tan per persones usuàries com per personal propi, per tal de conscienciar sobre la necessitat de l’estalvi energètic.  A més cercam la manera de ser més eficients energèticament i per això controlem els consums, i tenim mesures d’estalvi energètic implementades.

A més en línia amb la protecció mediambiental estem treballant per obtenir la Ecolabel del nostre servei de neteja.